skip to Main Content
Logo - 3dAlchemy

Jednou z oblastí môjho tvorenia je aj

– zákazkové 3d konštrukčné modelovanie
(prototypovanie + príprava 3d modelov z už existujúcich objektov)

– 3d tlač modelov

– modely vytváram pomocou programu Autodesk Fusion 360, tieto potom upravím pre zadanie do tlače
– je možné vytlačiť už namodelovaný a dodaný predmet v digitálnom formáte bez jeho dodatočných úprav

cena modelovania: 20€/hod.

cena 3d tlače: 4€/hod.
(zahŕňa prípravu gcode + príprava tlače, bez filamentu)

– individuálne, skupinové konzultácie 

cez osobné stretnutia alebo Skype konzultácie ponúkam priblíženie základného fungovania a procesov 3d modelovania a 3d tlače:

– základy + pokročilejšie konštrukčné modelovanie, základné fungovanie a rôzne využitie 3d tlače, príprava modelov a ich vstupného kódu pre 3d tlačiareň

cena konzultácie: individuálna podľa konkrétnych požiadaviek

modely

modelovanie – kolíkovacia šablóna 18mm, FUSION360

3d model – Renegade Air Bike Pro

3d model – Amulet SVETLA

3d model – sphere puzzle

3d model – Concept2 – rowing machine

3d model – Amulet ZEME

3d model – Flower of Life/Kvet života

výtlačky

#02 – renegade air bike pro

#01 – lego figure – 300% scale

lithophane „Unity“

cable comb

e-NABLE – Phoenix Hand

lithophane „Lion 01“

e-NABLE – Knick’s Finger

Team UnLimbited Arm

Viac ukážok modelov mechanických náhrad dlaní, rúk a informácií o projekte a komunite e-NABLE nájdeš po kliknutí na logo:

E-NABLE Slovakia - Logo
Back To Top