skip to Main Content

Na čo sa pripraviť pri predaji výrobkov cez ÚĽUV?

Myšlienku napísania týchto pár riadkov v sebe nosím už niekoľko týždňov. Nebol som si však istý, či do zverejnenia ísť, no nakoniec ich dávam dokopy ako odporúčania, ktoré by sa mne osobne pred umiestnením mojich výrobkov do predaja cez ÚĽUV veľmi zišli.

Sú písané na základe vlastnej skúsenosti, podľa verejných a zistiteľných informácií a nechávam na zvážená každého výrobcu využiť alebo nevyužiť takúto formu vzájomnej spolupráce pri predaji. Ak sú niektoré údaje o ktorých píšem nie úplne pravdivé, dajte mi prosím vedieť, urobím ich opravu. Ďakujem.

Schválenie výrobku výtvarnou komisiou ÚĽUV

Ak sa rozhodnete pre spoluprácu s ÚĽUVom a máte záujem umiestniť váš výrobok alebo výrobky do predaja, každý z nich úplne na začiatku prechádza posúdením členmi výtvarnej komisie. Komisia posudzuje výrobky v Bratislave dvakrát do roka, ku každému výrobku je potrebné vypísať identifikačný list. Ak sa členom komisie vyhotovenie výrobku zapáči, odporučia ho na predaj.

Výrobky na posúdenie zasielate do Bratislavy na vlastné náklady a po odsúhlasení komisiou tam zostávajú pre účely dokumentovania, nie sú vám vrátené späť.

Vyhotovenie komisionárskej zmluvy

Výrobky sú do predaja zaradené na základe vyhotovenej a podpísanej komisionárskej zmluvy. Predaj na „komis“ znamená, že konkrétny výrobok je umiestnený na predajni, no peniaze zaň dostanete až vtedy, keď si niekto váš výrobok kúpi. Do momentu jeho predaja je však výrobok vaším vlastníctvom.

Komisionárska zmluva je podpisovaná rukou, po podpísaní je potrebné počítať s dodatočným poštovným za jej odoslanie späť do Bratislavy (ak ju nepodpíšete osobne v Bratislave) alebo neodovzdáte na najbližšej predajni.

Predajná cena výrobkov

Keď je zmluva podpísaná, na rade je určenie konečnej predajnej ceny vašich výrobkov. Je veľmi jednoduché – vaše výrobné náklady + zisk stačí vynásobiť koeficientom 1,8181. Príklad:
– náklady na výrobu 10€/ks + zisk 4€/ks = predajná cena 25,45€ ((10+4)x1,8181). 14€ ide teda vám a 11,45€ je pre UĽUV ako provízia z predaja.

Odporúčam do výrobnej ceny zahrnúť (rozpočítať) aj výšku poštovného pri posielaní výrobkov do Bratislavy, teda ak sa nedohodnete s konzultantom na odovzdaní výrobkov v konkrétnej predajni. Takisto je do nej vhodné zahrnúť dodatočné poštovné, o ktorom píšem nižšie.

Podľa údajov na www stránke ÚĽUV – „predaj ľudových umeleckých výrobkov so značkou ÚĽUV je realizovaný v zmysle zákona SNR č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách. “ V príslušnom nariadení sa však ani jedenkrát nespomína slovo „predaj“. Pýtal som sa písomne na vysvetlenie tejto skutočnosti, do dnešného dňa som nedostal odpoveď.

Dodanie výrobkov

Ako som písal v predošlom odporúčaní dodanie výrobkov je vo vašej réžii (poštovné, dodacie náklady), ak odovzdáte výrobky na predajni je to bez ďalších dodatočných nákladov. Doručenie do Bratislavy však nie je okamžité.

Vyplatenie „odplaty“ za predaný výrobok

Ak nemáte z ÚĽUVom uzatvorenú zmluvu ako živnostník alebo „sro-čka“, posielajú vám peniaze hneď po zaslaní hlásenia o predaji výrobkov. Ak ste živnostník alebo „sro“, vystavujete po doručení hlásenia o predaji faktúru, ktorú fyzicky zasielate do Bratislavy, nestačí jej elektronické doručenie. Aj tu je teda potrebné počítať s dodatočným poštovným.

Celé to na príklade funguje takto:
– po predaji výrobku na predajni 4. augusta vám je poštou zaslané hlásenie o predaji výrobku začiatkom mesiaca september (hlásenie je zasielané vždy ako súhrn predaja výrobkov za celý predošlý kalendárny mesiac, v prípade, že sa žiadny výrobok nepredá zaslané vám nie je). Vystavenie, odoslanie a doručenie hlásenia poštou na adresu trvá niekoľko dní, takže sa k vám dostane najskôr 7. septembra. Po jeho prevzatí vystavujete faktúru a podpísanú ju fyzicky – papierovo odosielate na vlastné náklady späť do Bratislavy (nie je možná elektronická forma jej doručenia). Doručenie pri zaslaní listovej zásielky 1. triedou je do nasledujúceho dňa, nemusí však byť prevzatá zamestnancom ÚĽUV presne v deň doručenia. Splatnosť faktúry je podľa komisionárskej zmluvy do 15 dní a to nie od jej vystavenia, ale od doručenia faktúry. Takže po spočítaní dní sú vám na účet peniaze podľa papierov odoslané najneskôr 23. septembra. Ak nemáte účet v rovnakej banke ako ÚĽUV, pripočítajte dva-tri dni pre uskutočnenie prevodu naviac. Dokopy teda trvá od samotného predaja vášho výrobku po doručenie peňazí na váš účet podľa tohto príkladu pokojne aj 50 dní.

Faktúru je možné odovzdať aj na predajni, no ak to nie je predajňa priamo v Bratislave jej doručenie sa môže predĺžiť aj na dva-tri týždne, čo je v tomto prípade nie výhodné, pretože splatnosť faktúry do 15 dní sa začína počítať od jej fyzického doručenia do Bratislavy. Ak ste teda odkázaný na financie z predaja cez ÚĽUV, rátajte s tým, že ich pripísanie na váš účet trvať niekoľko dní.

Rada na záver

Každý výstup pri komunikácii s ÚĽUVom je potrebné dokladovať v papierovej forme. Z vlastnej skúsenosti je najrýchlejšou formou (okrem telefonovania) komunikácie a vybavovania „papierov“ ich zasielanie, aj za cenu vlastných nákladov, poštou. Odovzdaním dokumentov na predajni prebieha bez dodatočného poštovného, predlžuje sa tým však doba vybavenia na neurčito.

Na začiatku spolupráce s ÚĽUVom je vám pridelený konzultant, s ktorým komunikujete. Môže sa však stať, že v priebehu roka sa kvôli personálnym zmenám zoznámite na tomto poste s dvoma ďalšími novými zamestnancami 🙂

Ak sa sami seba pýtate, či naozaj ešte aj v dnešnej dobe stále prebiehajú všetky tieto „procesy“ takýmto spôsobom, tak vám odpoviem rýchlo – áno, prebiehajú. Vôľa zmeniť a zjednodušiť niektoré z nich je niekedy beh na dlhé trate a nie je v rukách ľudí, ktorým na jednoduchosti a spokojnosti obidvoch strán naozaj záleží. Preto uvážte sami či je takáto možnosť spolupráce pre vás vhodná a príjemná.

Posielam nádherný zvyšok víkendu.

Agi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back To Top